А. П. Рачинський

Статистика

Ви шукали: А. П. Рачинський

Знайдено документів: 1

№2, 2017

А. П. Рачинський

д. держ. упр., професор, професор кафедри державної служби та кадрової політики Національної академії державного управління при Президентові України

ВПЛИВ СВІТОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА РОЗВИТОК ПОЛІТИКО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ЕЛІТИ В УКРАЇНІ

A. Rachinsky

Doctor of Science in Public Administration, Professor, Department of Civil Service and Personnel Policy of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

IMPACT OF THE GLOBAL TRANSFORMATION PROCESSES ON DEVELOPMENT OF POLITICAL AND ADMINISTRATIVE ELITE IN UKRAINE