Архів

Державно-управлінські студії

 

Номер 2, 2017

Р. В. ВОЙТОВИЧ

ДОКТОР НАУК З ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ, ПРОФЕСОР, ПРОРЕКТОР З НАУКОВОЇ РОБОТИ ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ

ФЕНОМЕНОЛОГІЯ ІДЕОЛОГІЇ У КОНТЕКСТІ ІСТОРИКО-МЕТОДОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ

Л. І. ДАНИЛЕНКО
ДОКТОР ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОР, ПРОФЕСОР КАФЕДРИ ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ ТА ПОЛІТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НАДУ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛЕГІТИМНОСТІ КОНСТИТУЦІЙНИХ ЗМІН В УКРАЇНІ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

О. Я. КРАСІВСЬКИЙ
Д. І. Н., ПРОФЕСОР, ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ТА ПРАВА ЛЬВІВСЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ. М. ЛЬВІВ
Д. О. КРАСІВСЬКИЙ
КАНД. ДЕРЖ. УПР., ПРОВІДНИЙ НАУКОВИЙ СПІВРОБІТНИК, ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ, М. КИЇВ
СИСТЕМА БЕЗПЕКИ ЄС В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОГО ВИБОРУ

О. В. БОКОВ
К. ДЕРЖ. УПР., С. Н. С., ЗАВІДУВАЧ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ СОЦІАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ РИНКУ ПРАЦІ, ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ, М. КИЇВ
ПРАВОВІ ПИТАННЯ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ НЕПОВНОЛІТНІХ В УКРАЇНІ (В КОНТЕКСТІ АДАПТАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ДО МІЖНАРОДНОЇ ПРАВОВОЇ БАЗИ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ)

В. В. НАМЕСТНІК
К. ДЕРЖ. УПР., ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ ВІДДІЛУ КООРДИНАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВЧЕНИХ РАД  ТА АТЕСТУВАННЯ НАУКОВИХ КАДРІВ УПРАВЛІННЯ ПІДГОТОВКИ НАУКОВИХ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
РЕФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СФЕРИ В УКРАЇНІ

Н. О. СЕРЬОГІНА
КАНДИДАТ ЮРИДИЧНИХ НАУК, ДОЦЕНТ КАФЕДРИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ
ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЗАЙНЯТОСТІ В СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ПРИХОВАНОМУ БЕЗРОБІТТЮ

О. І. БІЛИК
К. Е. Н., ДОЦ., ДОЦЕНТ КАФЕДРИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ, НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
СУТЬ СОЦІАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ

Г. П. ПЛИСЕНКО
НАУКОВИЙ СПІВРОБІТНИК ПРОБЛЕМНОЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ СОЦІАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ РИНКУ ПРАЦІ ІПК ДСЗУ
НЕЛЕГАЛЬНА МІГРАЦІЯ В КОНТЕКСТІ НЕЛЕГАЛЬНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ

І. Л. ШУЛЬГА
КАНДИДАТ НАУК З ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ, В. О. ЗАСТУПНИКА НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САНАТОРНО-КУРОРТНИМ ЛІКУВАННЯ ТА ТЕХНІЧНИМИ ЗАСОБАМИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЕПАРТАМЕНТУ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У СПРАВАХ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ ТА УЧАСНИКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ, М. КИЇВ
МОДЕЛІ ПОЛІТИКО-УПРАВЛІНСЬКИХ ВІДНОСИН

О. Г. МУСІЄНКО
НАУКОВИЙ СПІВРОБІТНИК ВІДДІЛУ ЕКОНОМІКИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ІНСТИТУТУ ВИЩОЇ ОСВІТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
СУТНІСТЬ І ВИЗНАЧЕННЯ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

І. П. ДИННИК
АСПІРАНТ КАФЕДРИ ФІЛОСОФІЇ, ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА ТА ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ

В. В. МЕЩЕРЯКОВ
АСПІРАНТ КАФЕДРИ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ, МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ МІСТОМ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ, М. КИЇВ
ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ ТА ГРОМАДСЬКОСТІ У СФЕРІ ОХОРОНИ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ТА ПАМ’ЯТОК АРХІТЕКТУРИ НА РІВНІ РЕГІОНУ

А. П. РАЧИНСЬКИЙ
Д. ДЕРЖ. УПР., ПРОФЕСОР, ПРОФЕСОР КАФЕДРИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ТА КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ВПЛИВ СВІТОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА РОЗВИТОК ПОЛІТИКО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ЕЛІТИ В УКРАЇНІ

К. В. ДУБИЧ
ДОКТОР НАУК З ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ, ПРОФЕСОР КАФЕДРИ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВА
УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ СИСТЕМОЮ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Г. П. СИТНИК
ДОКТОР НАУК З ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ, ПРОФЕСОР, ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНИ, ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ІПК ДСЗ УКРАЇНИ
КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ БЕЗПЕКОВОГО ВИМІРУ КОМПЕТЕНЦІЙ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОЦЯ

В. О. ЗОЗУЛЯ
АСПІРАНТ КАФЕДРИ ФІЛОСОФІЇ, ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ЕФЕКТИВНЕ КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ – СКЛАДОВА ДЕМОКРАТИЧНОГО ВРЯДУВАННЯ

В. І. ГУРКОВСЬКИЙ
ДОКТОР НАУК З ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ, ПРОФЕСОР КАФЕДРИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ, НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ДЕМОКРАТИЧНОГО ВРЯДУВАННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ