Б. В. Ленігевич

Статистика

Ви шукали: Б. В. Ленігевич

Знайдено документів: 1

№1, 2017

Б. В. Ленігевич

аспірант кафедри європейської інтеграції та права Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Львів

ВЗАЄМОДІЯ ІНСТИТУТУ ПРЕЗИДЕНТСТВА ТА ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

B. V. Lenihevych

Postgraduate student European integration and the rights of Lviv Regional Institute of Public Administration of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Lviv

INTERACTION OF THE PRESIDENCY AND PUBLIC AUTHORITIES