Д. В. Гончарук

Статистика

Ви шукали: Д. В. Гончарук

Знайдено документів: 1

№1, 2017

Д. В. Гончарук

аспірант кафедри управління національним господарством та економічної політики Національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ

ПЕРСПЕКТИВА ВИКОРИСТАННЯ «STRIPS» НА РИНКУ ДЕРЖАВНИХ БОРГОВИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ДОСВІДУ КРАЇН ЄС

D. V. Honcharuk

Post-graduate student of national economy management and economic policy faculty of National Academy of Public Administration, Office of the President of Ukraine, Kyiv

IMPLEMENTATION OF «STRIPS» ON THE GOVERNMENT DEBT SECURITIES MARKET OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF THE EUROPEAN PRACTICE