Г. П. Плисенко

Статистика

Ви шукали: Г. П. Плисенко

Знайдено документів: 1

№2, 2017

Г. П. Плисенко

науковий співробітник проблемної науково-дослідної лабораторії соціальних досліджень ринку праці ІПК ДСЗУ

НЕЛЕГАЛЬНА МІГРАЦІЯ В КОНТЕКСТІ НЕЛЕГАЛЬНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ

G. P. Plysenko

Fellow problem research laboratory of social studies labor market Institute training State employment service of Ukraine, Kyiv

ILLEGAL MIGRATION IN THE UKRAINE ILLEGAL EMPLOYMENT