Г. П. Ситник

Статистика

Ви шукали: Г. П. Ситник

Знайдено документів: 1

№2, 2017

Г. П. Ситник

доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування ІПК ДСЗ України

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ БЕЗПЕКОВОГО ВИМІРУ КОМПЕТЕНЦІЙ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОЦЯ

G. P. Sytnyk

doctor of science in public administration, Professor, honored scientist and technician of Ukraine, head of the Department of public administration and administration PKI SPSS Ukraine

CONCEPTUALIZATION THE MEASUREMENT OF SAFETY OF THE COMPETENCIES OF STATE OFFICERS