І. П. Динник

Статистика

Ви шукали: І. П. Динник

Знайдено документів: 2

№2, 2017

І. П. Динник

аспірант кафедри філософії, теорії та історії державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА ТА ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ

I. P. Dynnyk

Postgraduate student philosophy, Theory and History of Public Administration National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

FEATURES TRANSFORMATION OF SOCIETY AND STATE IN UKRAINE

№1, 2017

І. П. Динник

аспірант кафедри філософії, теорії та історії державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

КРИЗА ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ

I. P. Dynnyk

Postgraduate student philosophy, Theory and History of Public Administration National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

CRISIS IN MODERN UKRAINE PARLIAMENTARY AND WAYS TO OVERCOME