Ю. О. Блинда

Статистика

Ви шукали: Ю. О. Блинда

Знайдено документів: 1

№1, 2017

Ю. О. Блинда

асистент кафедри адміністративного та фінансового менеджменту Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів

РЕАЛІЗАЦІЯ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ШЛЯХОМ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ

Yu. O. Blynda

National University «Lviv Polytechnic», Lviv

REALIZATION OF CRISIS MANAGEMENT BY DEVELOPING INVESTMENT STRATEGY