М. К. Хім

Статистика

Ви шукали: М. К. Хім

Знайдено документів: 1

№1, 2017

М. К. Хім

аспірант кафедри адміністративного та фінансового менеджменту Національного університету «Львівська політехніка»

МЕХАНІЗМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ, ЯК СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЯКОСТІ НАВЧАННЯ

M. K. Chіm

Postgraduate student the administrative and financial management of the National University “Lviv Polytechnic”

MECHANISMS IMPLEMENTATION OF EUROPEAN STANDARDS IN HIGHER EDUCATION AS A WAY TO IMPROVE THE EFFICIENCY AND QUALITY OF EDUCATION