Н. О. Серьогіна

Статистика

Ви шукали: Н. О. Серьогіна

Знайдено документів: 1

№2, 2017

Н. О. Серьогіна

кандидат юридичних наук, доцент кафедри публічного адміністрування Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЗАЙНЯТОСТІ В СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ПРИХОВАНОМУ БЕЗРОБІТТЮ

N. O. Seryogina

PhD, assistant professor of public administration training institute of the State Employment Service of Ukraine

PERSPECTIVE DIRECTIONS OF THE STATE POLICY OF EMPLOYMENT IN THE SPHERE OF PREVENTION OF HIDDEN UNEMPLOYMENT