О. І. Білик

Статистика

Ви шукали: О. І. Білик

Знайдено документів: 1

№2, 2017

О. І. Білик

к. е. н., доц., доцент кафедри адміністративного та фінансового менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

СУТЬ СОЦІАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ

Bilik Helena

Assoc., Ph.D., assistant professor of administrative and financial management of the National University “Lviv Polytechnic”

ESSENCE OF STATE SOCIAL