О. В. Боков

Статистика

Ви шукали: О. В. Боков

Знайдено документів: 1

№2, 2017

О. В. Боков

к. держ. упр., с. н. с., завідувач науково-дослідної лабораторії соціальних досліджень ринку праці, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України, м. Київ

ПРАВОВІ ПИТАННЯ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ НЕПОВНОЛІТНІХ В УКРАЇНІ (В КОНТЕКСТІ АДАПТАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ДО МІЖНАРОДНОЇ ПРАВОВОЇ БАЗИ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ)

A. Bokov

PhD, senior researcher, head of the research laboratory of social studies labor market training institute of the State Employment Service of Ukraine, Kyiv

LEGAL REGULATION OF CHILD LABOR IN UKRAINE (IN TERMS OF ADAPTATION OF NATIONAL LEGISLATION TO THE INTERNATIONAL LEGAL FRAMEWORK OF EUROPEAN UNION COUNTRIES)