Інформація про журнал «Державно-управлінські студії»

Про журнал

Журнал “Державно-управлінські студії” – включено до переліку наукових фахових видань України з державного управління (Наказ Міністерства освіти і науки України від 04.04.2018 № 326)

Засновники

Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України,

ТОВ “ДКС Центр”

Головний редактор

Войтович Р. В.,
доктор наук з державного управління, професор,
проректор з наукової роботи
Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Заступник головного редактора

Рачинський А. П.,
доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України,
професор кафедри державної служби та кадрової політики
Національної академії державного управління при Президентові України

Заступник головного редактора

Ворона П. В.,
заступник головного редактора, доктор наук з державного управління, професор,
завідувач кафедри публічного управління та адміністрування
Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Заступник головного редактора

Федоренко В. Г.,
доктор економічних наук, професор, член Спілки ректорів Європи,
Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

2617-054X

Відповідальний секретар

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

1

2

Редакційна колегія

Войтович Р. В.

головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, проректор з наукової роботи Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Рачинський А. П.

заступник головного редактора, доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, професор кафедри державної служби та кадрової політики Національної академії державного управління при Президентові України

Ворона П. В.

заступник головного редактора, доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, член Спілки ректорів Європи, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Алексєєв В. М.

доктор наук з державного управління, головний консультант Управління по зв’язках з місцевими органами влади і органами місцевого самоврядування Апарату Верховної Ради України, доктор наук з державного управління

Боков О. В.

кандидат наук з державного управління, старший науковий співробітник, завідувач проблемної науково-дослідної лабораторії соціальних досліджень ринку праці Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Валевський О. Л.

доктор наук з державного управління, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України

Гошовська В. А.

доктор політичних наук, професор, заслужений працівник освіти України, директор Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України

Дмитренко Г. В.

доктор наук з державного управління, професор, державний секретар Міністерства екології та природних ресурсів України

Дубич К. В.

доктор наук з державного управління, професор, провідний науковий співробітник проблемної науково-дослідної лабораторії соціальних досліджень ринку праці Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України Міністерства соціальної політики України

Зеев Ханин

PhD з історії, головнй вчений Міністерства абсорбції та інтеграції Ізраїлю

Іванова Т. В.

доктор наук з державного управління, професор, в.о. ректора Національного авіаційного університету

Ірвін Студін

професор, ректор Інституту питань XXI століття, головний редактор і видавець журналу “Global Brief”, директор програми Школи політики і державного управління Університету Торонто (Канада)

Канавець М. В.

кандидат наук з державного управління, керівник Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, директор Адміністративного офісу програми Twinning

Кравченко С. С.

кандидат юридичних наук, доцент, заступник Голови служби зайнятості України

Кравченко М. В.

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри соціальної й гуманітарної політики Національної академії державного управління при Президентові України

Красівський Д. О.

кандидат наук з державного управління, провідний науковий співробітник проблемної науково-дослідної лабораторії соціальних досліджень ринку праці Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України Міністерства соціальної політики України

Лелеченко А. П.

кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного управління при Президентові України

Линдюк О. А.

кандидат наук з державного управління, доцент, в.о. директора Фонд соціального захисту інвалідів України

Лутай Л. А.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Новак-Каляєва Л. Л.

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри державного управління та місцевого самоврядування Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Покрова Л. В.

кандидат наук з державного управління, головний консультант Головного департаменту регіональної та кадрової політики Адміністрації Президента України

Рингач Н. О.

доктор наук з державного управління, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України

Ромат Є. В.

доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри маркетингу та реклами Київського національного торгово-економічного університету

Самсонкін В. М.

доктор технічних наук, професор, науковий редактор Україно-Ізраїльського інституту стратегічних досліджень ім. Голди Меїр (Ізраїль)

Скуратівський В. А.

доктор філософських наук, професор, професор кафедри соціальної й гуманітарної політики Національної академії державного управління при Президентові України

Фельдман А. О.

Директор Україно-Ізраїльського інституту стратегічних досліджень ім. ім.Голди Меїр (Ізраїль)

Leave a Reply

Your email address will not be published.
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>