Про журнал

Про журнал

Журнал “Державно-управлінські студії” – включено до переліку наукових фахових видань України з державного управління (Наказ Міністерства освіти і науки України від 04.04.2018 № 326)


Засновники

Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України,

ТОВ “ДКС Центр”


Головний редактор

Войтович Р. В.,
доктор наук з державного управління, професор,
проректор з наукової роботи
Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України


Заступник головного редактора

Рачинський А. П.,
доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України,
професор кафедри державної служби та кадрової політики
Національної академії державного управління при Президентові України


Заступник головного редактора

Ворона П. В.,
заступник головного редактора, доктор наук з державного управління, професор,
завідувач кафедри публічного управління та адміністрування
Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України


Заступник головного редактора

Федоренко В. Г.,
доктор економічних наук, професор, член Спілки ректорів Європи,
Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України


ISSN 2617-054X