Р. М. Богачев

Статистика

Ви шукали: Р. М. Богачев

Знайдено документів: 1

№1, 2017

Р. М. Богачев

канд. філос. н., доцент, докторант кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ

ЕЛІТА ТА ПРОЦЕСИ САМООРГАНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА: СИСТЕМНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ

R. M. Bogachev

PhD, docent, doctoral student of parliamentary and political management of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

ELITE AND SELF-ORGANIZATION PROCESSES SOCIETY:SYSTEMIC TRANSFORMATION