Р. Р. Тосько

Статистика

Ви шукали: Р. Р. Тосько

Знайдено документів: 1

№1, 2017

Р. Р. Тосько

асистент кафедри адміністративного та фінансового менеджменту Національного університету «Львівська політехніка»

КЛАСТЕРНИЙ АНАЛІЗ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ НА МАКРО-, МЕЗО-, МІКРОРІВНЯХ ДЛЯ СТАБІЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

R. R. Tosko

the assistant of the administrative and financial management of the National University “Lviv Polytechnic”

CLUSTER ANALYSIS OF PUBLIC PROCUREMENT CORRUPTION RISKS AT THE MACRO, MESO, MICRO STABILIZATION OF ECONOMIC SECURITY FOR UKRAINE