Р. В. Войтович

Статистика

Ви шукали: Р. В. Войтович

Знайдено документів: 1

№2, 2017

Р. В. Войтович

доктор наук з державного управління, професор, проректор з наукової роботи Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

ФЕНОМЕНОЛОГІЯ ІДЕОЛОГІЇ У КОНТЕКСТІ ІСТОРИКО-МЕТОДОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ

Radmila V. Voytovych

PhD in Public Administration, Professor Vice-Rector for Research Training Institute of the State Employment Service of Ukraine

PHENOMENOLOGY IDEOLOGY IN THE CONTEXT OF HISTORICAL AND METHODOLOGICAL ANALYSIS