С. І. Книшик

Статистика

Ви шукали: С. І. Книшик

Знайдено документів: 1

№1, 2017

С. І. Книшик

аспірант кафедри європейської інтеграції та права Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Львів

СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАГАЛЬНОЮ СЕРЕДНЬОЮ ОСВІТОЮ В УКРАЇНІ НА ЗАСАДАХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ

S. I. Knyshyk

postgraduate student European integration and the rights of Lviv Regional Institute of Public Administration of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Lviv

FORMATION OF PUBLIC ADMINISTRATION GENERAL SECONDARY EDUCATION ON THE BASIS UKRAINE EUROPEAN STANDARDS