В. І. Гурковський

Статистика

Ви шукали: В. І. Гурковський

Знайдено документів: 1

№2, 2017

В. І. Гурковський

доктор наук з державного управління, професор кафедри інформаційної політики та цифрових технологій, Національна академія державного управління при Президентові України

ДЕМОКРАТИЧНОГО ВРЯДУВАННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

V. І. Hurkovskyy

Doctor of Science in Public Administration, Professor of the Dept. of Information Policy and Digital Technology of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

DEMOCRATIC GOVERNANCE IN CONDITIONS OF GLOBALIZATION