В. Я. Карковська

Статистика

Ви шукали: В. Я. Карковська

Знайдено документів: 1

№1, 2017

В. Я. Карковська

к. е. н., доцент кафедри адміністративного та фінансового менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка» м. Львів

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАДРОВОЇ БЕЗПЕКИ НА ОСНОВІ ОЦІНЮВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ

V. Karkovska

Ph.D., assistant professor of administrative and financial management of the National University “Lviv Polytechnic”, Lviv

MAINTENANCE PERSONNEL SAFETY EVALUATION BASED ENTERPRISE MANAGEMENT PERSONNEL