В. О. Зозуля

Статистика

Ви шукали: В. О. Зозуля

Знайдено документів: 1

№2, 2017

В. О. Зозуля

аспірант кафедри філософії, теорії та історії державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

ЕФЕКТИВНЕ КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ – СКЛАДОВА ДЕМОКРАТИЧНОГО ВРЯДУВАННЯ

V. Zozulia

Postgraduate student philosophy, Theory and History of Public Administration National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

EFFECTIVE COMPONENT STAFFING DEMOCRATIC GOVERNANCE