В. В. Наместнік

Статистика

Ви шукали: В. В. Наместнік

Знайдено документів: 2

№2, 2017

В. В. Наместнік

к. держ. упр., головний спеціаліст відділу координації діяльності спеціалізованих вчених рад  та атестування наукових кадрів управління підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України

РЕФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СФЕРИ В УКРАЇНІ

V. V. Namestnik

PhD., Chief Specialist of coordinating the activities of academic councils and attestation of  scientific personnel Management training scientific and pedagogical staff of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

REFORM OF ENVIRONMENTAL AREAS IN UKRAINE

№1, 2017

В. В. Наместнік

к. дежр. упр., головний спеціаліст відділу координації діяльності спеціалізованих вчених рад та атестування наукових кадрів управління підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України м. Київ

ГРОМАДСЬКІ ЕКОЛОГІЧНІ ОРГАНІЗАЦІЇ В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ

V. V. Namestnik

PhD., Chief Specialist of coordinating the activities of academic councils and attestation of scientific personnel Management training scientific and pedagogical staff of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

ENVIRONMENTAL NGO PUBLIC IN UKRAINE ENVIRONMENT MANAGEMENT